Zwroty, odstąpienie od umowy

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

1)  Prawo odstąpienia od umowy

a) Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas BIKEOVO Joanna WItczak, ul.Kukuczki 5 lok.1, 50-570 Wrocław, tel 601 177101 bikeovo@bikeovo.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
d) Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
e) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2) Skutki odstąpienia od umowy

a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

b) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
d) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Szczegółowe zapisy dotyczące uprawnienia do odstąpienia od umowy znajdują się w  Regulaminie Sklepu Internetowego - www.bikeovo.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Bikeovo JoannaWitczak

ul.Kukuczki5/1 50-570

Wrocław

e-mail:sklep@bikeovo.pl

tel.:+48 71 7851560


.....................................,dnia.....................................


Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ..........................................................................................................

Adres konsumenta(-ów) ..........................................................................................................


Formularz odstąpienia od umowy


Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu / produktów:
Nazwa produktu/ produktów:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:
...................................................................................................................................................................................

Zpoważaniem
.....................................

pobierz wzór formularza odstąpienia

Slava Yurthev Copyright