Reklamacje i procedura reklamacyjna

  1. W celu złożenia reklamacji, Kupujący powinien przesłać wadliwą na adres Sprzedawcy, w sposób zapewniający nienaruszalność i bezpieczeństwo jej przewozu.
  2. Celem uproszczenia procedury reklamacyjnej Kupujący powinien dołączyć opis reklamacji wypełniając formularz reklamacji do pobrania na tej stronie w którym zawrze wady rzeczy, datę wystąpienia wady, żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu, a jeżeli żądanie wiąże się z odesłaniem rzeczy - adres zamieszkania.
  3. Sprzedawca powiadomi Klienta o przyjęciu i sposobie rozpatrzenia, bądź o odrzuceniu reklamacji w ciągu 14 dni od jej wpływu do Sprzedawcy..
  4. Kontakt z działem reklamacji: reklamacje@bikeovo.pl, telefon: 71 785 15 60
  5. Reklamowane produkty prosimy wysyłać na adres: Bikeovo, ul.Kukuczki 5/1, 50-570 Wrocław
  6. Aby poprawnie złozyć reklamację prosimy o wypełnienie poniższego formularza i zastosowanie się otrzymanych wiadomości.