Regulamin korzystania z bonów podarunkowych

1. Wystawcą Bonów podarunkowych jest firma BIKEOVO Joanna Witczak, ul.Kukuczki 5/1 52-215 Wrocław, NIP: 894-234-08-52, zwana dalej Organizatorem.

Każdy Bon Podarunkowy posiada indywidualne oznaczenie:

- datę ważności

- wartość

- logo

- unikatowy kod

2. Ilość Bonów Podarunkowych jest limitowana.

3. Bon Podarunkowy przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania.

4. Okres ważności Bonu Podarunkowego jest określony w treści Bonu Podarunkowego i nie może zostać przedłużony.

5. Bon Podarunkowy nie może zostać wymieniony na środki pieniężne, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.

6. Bon Podarunkowy upoważnia do zakupu produktów o dowolnej kwocie.

7. W przypadku, gdy cena cena towarów nabywanych przez klienta z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego będzie niższa od wartości Bon Podarunkowego, to różnica między wartością Bonu Podarunkowego, a złożonym zamówieniem nie będzie zwracana.

8. W przypadku, gdy cena towarów nabywanych przez klienta z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego będzie wyższa od wartości Bonu Podarunkowego, Klient zobowiązany będzie dopłacić różnicę.

9. Nie ma możliwości zwrotu zakupionego towaru nabytego za pomocą Bonu Podarunkowego.

10. Reklamacje produktów zakupionych przy wykorzystaniu Bonu Podarunkowego podlegają identycznym procedurom, jak reklamacje produktów zakupionych bez wykorzystania bonów, jednak nie przewidują zwrotu pieniędzy. W przypadku uznanej reklamacji, istnieje jedynie możliwości naprawy lub wymiany towaru.

11. Bony Podarunkowe mogą się sumować, ale wymaga to kontaktu ze sklepem i ustalenia sposobu realizacji zamówienia.

12. Bon Podarunkowy można wykorzystać tylko w jednej transakcji.

13. Bon Podarunkowy nie łączy się z innymi promocjami w bikeovo.pl. W szczególności nie łączy się z bonami rabatowymi.

14. Przy realizacji Bonu Podarunkowego w sklepie internetowym bikeovo.pl, posiadacz bonu zobowiązany jest dodać wybrany produkt do koszyka, następnie wpisać unikatowy kod, znajdujący się na awersie bonu w polu "wpisz kod rabatowy". Kwota zostanie odjęta automatycznie. W koszyku można wykorzystać tylko jeden kod.

15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za Bony Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu. W razie utraty lub uszkodzenia Bon podarunkowego duplikat nie będzie wydawany.
W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu Podarunkowego Klientowi nie przysługują wobec firmy żadne roszczenia.

© 2024 BikeOVO | All Rights Reserved